Саднице

Шумске

За потребе пошумљавања терена угрожених ерозионим процесима, наше предузеће у својим расадницима производи и шумски садни материјал. До сада је произведено преко 4.5 милиона садница и то:

 1. Багрем (Robinia pseudoacacia)
 2. Црни бор (Pinus nigra)
 3. Бели бор (Pinus silvestris)
 4. Смрча (Picea abies)
 5. Топола (Populus euramericana I-214)

Декоративне

За потребе уређења и озелењавања простора производимо декоративне – парковске саднице (четинаре и лишћаре), украсно шибље и живу ограду.

А) ПАРКОВСКЕ САДНИЦЕ – Четинари

 1. Јела (Abies alba)
 2. Јела дугоигличава (Abies concolor)
 3. Кедар атласки (Cedrus atlantica)
 4. Лавсонов чемпрес (Chamaecyparis lavsoniana)
 5. Клека стубаста (Juniperus hybernica)
 6. Клека полегла (Juniperus horizontalis)
 7. Смрча сребрнаста (Picea pungens glauca)
 8. Панчићева оморика (Picea omorika)
 9. Туја стубаста (Thuja occindentalis rozenthalii)
 10. 10.Туја смарагд(Thuja occindentalis smaragd)

Б) ПАРКОВСКЕ САДНИЦЕ – Лишћари

 1. Јавор сребрнолисни (Acer dasicarpum)
 2. Јавор – горски (Acer pseudoplatanus)
 3. Бреза бела (Betula verucosa)
 4. Јасен амерички (Fraxinus amerikana)
 5. Платан (Platanus acerifolia)
 6. Храст црвени (Quercus borealis rubra)
 7. Липа сребрнолисна (Tilia argentea)
 8. Врба жалосна (Salix alba f.vitalina pendula)

Ц) УКРАСНО ШИБЉЕ – Зимзелено

 1. Шимшир ситнолисни (Buxus sempervirens)
 2. Курика јапанска (Evonimus japonica)
 3. Ловор вишња (Prunus laurocerasus)
 4. Пираканта (Pyracantha coccinea)

Д) УКРАСНО ШИБЉЕ – Листопадно

 1. Жутика – шимширика (Berberis vulgaris)
 2. Јапанска дуња (Cidnia japonica)
 3. Форзиција (Forsythia intermedia)
 4. Хибискус (Hibiscus syriacus)
 5. Суручица (Spirea bumalda)
 6. Бисерак (Symphoriacaprus racemosus)

Е) ЖИВА ОГРАДА

 1. Калина полузимзелена (Ligustrum ovalofolium)

Ово је само део из наше богате понуде. За више информација контактирати расадничку производњу.