Озељењавање простора

“Ерозија” из Ниша пројектује и изводи радове на уређењу и озељењавању простора. “Ерозија ” је уредила и оплеменила просторе у многим школама, културним и спортским установама, индустријским погонима и др.