Затрављивање

За затрављивање еродираних површина се углавном користи смеша трава у количини од 40 kg/ha.

Састав смеше траве за затравњивање је следећи: