Економски засади

Неплодне алувијалне површине поред водотокова засађују се са брзорастућим тополама, а на површинама са великим нагибом падина, сиромашних хумусом, врше се засади воћних култура.

 

erozija bioloski radovi slike1