Историја

Водопривредно привредно друштво “Ерозија”д.о.о. Ниш формирано је 1947. године као Шумско техничка секција за пошумљавање и уређење бујица. Од 1949. год. послује као Предузеће за бујичарске радове “Бујица” са седиштем у Нишу у Душановој улици бр.56, а од 1955. године као Рејонска секција за заштиту земљишта од ерозије и уређење бујица. Секција се 1956. године сели у нови објекат у Улици Генерала Милојка Лешјанина 12, где се налази и данас.

Предузеће је основано ради извођење радова за заштиту железничких и путних саобраћајница, јер су бујичне поплаве угрожавале главне правце железничког саобраћаја од Ниша према Софији и Атини (односно према Бугарској и Грчкој).

”Ерозија” из Ниша је најстарије предузеће у Србији из области заштите земљишта од ерозије и уређење бујица.

Данас предузеће има 54 стално запошљених радника, од којих 4 инжењера шумарства, 4 инжењера грађевине, 9 радника са ССС и већи број мајстора, зидара и тесара.