Пројекти

ВПД “Ерозија” поседује савремени пројектни биро са стручним кадром, опремом и искуством  тако да успешно решавава све задатке у  области вода и заштите животне средине.

Први пројекат је урађен далеке 1951. године за Сувобањски поток, по коме су и изведени радови.

Ова радна јединица израђује техничку документацију за:

Антиерозионе радове у сливу
Регулације водотокова
Уређење и озелењавање простора
Објекте комуналне инфраструктуре (водовод, канализација и путеви).

Такође израђује Оперативне планове за одбрану од поплава за воде II реда, а врши и техничку контролу пројектне документације

Референце:

* Власина у Црној Трави

* Бањска река у Сијаринској Бањи

* Вучјанка у Вучју

* Стражавачка река у Прокупљу

* Кутинска река у Гаџином Хану

* Пушкина долина у Власотинцу

* Ракитска река у Звонцу

* Рујничка река у Нишу

* Хумски поток у Нишу

* Габровачка река у Нишу

* Река Нишава кроз Ниш

* Луковска река у Луковској Бањи

* Прешевска река у Прешеву

* Поток Јакљево и Бацковац у Горњем Милановцу

* Сврљишки Тимок у Књажевцу

* Река Рибница у Краљеву

* Сирчанска река у Краљеву