Кинете

Кинете

У свом дугогодишњем раду, “Ерозија” је израдила више километара регулација. Коришћени су различити материјали за израду: камен у цем. малтеру, камен у суво, бетон, габионске корпе, као и израда канала у земљи. Референце…