Бујичарске преграде

Депонијска преграда од КЦМ У Звонцу

Picture 2 of 5

Стабилизациона преграда од габиона